Etologia equina, estudi del comportament

ACCIÓ FORMATIVA

DURADA

25 hores

PROGRAMA I CONTINGUT

  • Comportaments en estat salvatge
  • Indicadors de benestar
  • Indicadors de malestar

El benestar inclou la salut física i emocional, així com el comportament dels animals. No existeix cap indicador que proporcioni suficient informació per avaluar el benestar animal. Per aquest motiu, el benestar animal només pot ser degudament avaluat mitjançant una combinació de diferents indicadors.

El projecte europeu Welfare Quality ha desenvolupat sistemes per avaluar de forma objectiva el benestar animal

Destaquen:  Alimentació, allotjament, salut, comportament adequat

Parlarem de

  • Esterotípies. Conductes emancipades. Comportament individual. Comportament social. Interacció amb cuidadors/es. Facilitat de moviments. Vocalitzacions específiques (Ansietat, Por……) Agressivitat. Activitats d’interrupció Activitats de buit. Fugida
  • Comportaments normals i “anormals”:

L’apatia es defineix com un estat anormal d’inactivitat que s’acompanya per una manca de resposta cap als estímuls ambientals. L’apatia pot aparèixer en animals que es troben en ambients monòtons i/o estressants, especialment quan els animals no poden exercir cap mena de control sobre l’ambient que els envolta.

El segon tipus de canvis en el comportament que són particularment útils per avaluar el benestar és l’aparició de canvis en la freqüència, duració o intensitat de comportaments normals. Alguns exemples són canvis en el consum d’aliment, en el joc i en les conductes afiliativa, agressiva